DE website voor leerlingen en leerkrachten

Werkbladen

De werkbladen zijn gesorteerd per vak. Als je op een link drukt, wordt het werkblad geopend in Word of een ander tekstverwerkingsbestand. Je kunt het blad dan bewerken, opslaan en natuurlijk printen.  Sommige bestanden zijn in PDF en kun je niet bewerken. Als je geen acrobat reader hebt, kun je het hier gratis downloaden. 

Op de pagina ' werkboekjes' treft u een serie werkboekjes. Waar mogelijk heb ik achter de bestandnaam aangegeven voor welke bouw het bedoeld is. OB is onderbouw, MB is bovenbouw en BB is bovenbouw. De boekjes zijn gemaakt door verschillende juffen en meesters. 

Veel succes !!!

Profijtklas Docile  |  info@profijtklas.nl