DE website voor leerlingen en leerkrachten

Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs

Opbrengstgericht werken is een manier van werken die er op gericht is om de kwaliteit te verbeteren. Opbrengstgericht werken is cyclisch en meetbaar. Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen en gaat uit van doelgericht werken. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en vertaalt naar een groepsplan.

Voor opbrengstgericht werken zijn kwaliteitskaarten ontwikkeld vol praktische handvatten.

Er zijn een heleboel kwaliteitskaarten die bij dit thema horen. Ik heb een aantal voor jullie op een rijtje. Deze kun je direct downloaden en opslaan.

Voor meer kwaliteitskaarten verwijs ik je naar de site van school aan zet.            

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Profijtklas Docile  |  info@profijtklas.nl