DE website voor leerlingen en leerkrachten

Planning: Goed plannen is super belangrijk om het maximale uit het kind te halen. Differentiatie is essentieel om het kind op zijn / haar niveau te laten leren. Weektaak.com is een ideaal programma om zowel je lessen te plannen als individuele weektaken te maken. En dat in slecht 15 minuten.                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezen: Hieronder treft u onder andere 3 sjablonen om een boekverslag te laten schrijven. Verder andere nuttige documenten met betrekking tot het technisch lezen. Zoals een standaardbrief om ouders bij uitval op de hoogte te stellen.        

boekverslag 1 leesbegeleiding (ouders ) 
boekverslag 2boekenkring
boekverslag 3tekstsoorten ( leeshoek )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spreekbeurt /WerkstukBij het beoordelen van een spreekbeurt of werkstuk kunnen onderstaande schema's handig zijn.                             

beoordeling spreekbeurt beoordeling werkstuk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerlingportfolio:Om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces zijn onderstaande documenten erg handig om te gebruiken. leerlingen houden zelf bij welke doelen ze moeten behalen en hoe ze dat gaan doen.                       

verslag portfolio blanco  portfolio doelen leerling ( ingevuld )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid:Om van ouders educatieve partners te maken is het essentieel om ze bij het leerproces van hun kinderen te betrekken.Hierbij zijn handige formulieren om o.a. afspraken vast te leggen erg handig.Zie voor meer informatie in het submenu ' ouderbetrokkenheid'.              

oudergesprek  
brief huiswerk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbrengstgericht werken/ Zorg: Opbrengstgericht werken is DE manier van werken. leerlingen in niveaugroepen plaatsten in een groepsplan, gelaagde instructie bieden, evalueren middels het nakijken van leerlingwerk en toetsen en het groepsplan bijstellen. Hieronder treft u een aantal belangrijke formats die u nodig zou kunnen hebben bij opbrengstgericht werken. Te denken aan bijvoorbeeld formats om toetsen te analyseren en toetsresultaten te diagnosticeren.                                                                    

Analyse toets rekenmethode Evaluatie groepsplan blancoDiagnostisch gespreksformulier rekenen 

Analyse toets spelling

Overzicht niveau leerlingen

Diagnostisch gespreksformulier spelling 

Evaluatie ontwikkelingsperspectief

Prognose met lijst groei 

Groepsplan begrijpend lezen ( ingevuld ) 


                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Profijtklas Docile  |  info@profijtklas.nl