DE website voor leerlingen en leerkrachten

Ouders als partners van de school

Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school. Hulp bij activiteiten, gesprekken tussen ouder en leerkracht. deelnemen aan ouderavonden en de begeleiding thuis afstemmen op school zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid. 


Ouders die zich verdiepen in de schoolsituatie kunnen meepraten over actuele gebeurtenissen, weten wat hun kind op school doet en zijn op de hoogte van verwachtingen en schoolregels. Ze kunnen thuis inspelen op wat er in de klas verwacht wordt. Extra oefenen of doorvragen bijvoorbeeld.
Door aan te sluiten bij het schoolritme maken ze het voor hun kind makkelijker om goed te presteren op school. De tijd nemen voor aankleden, een goed ontbijt en benodigde schoolspullen klaarleggen maken dat een kind ontspannen aan de schooldag begint. Aandacht voor de belevenissen en eventuele moeilijkheden als het thuiskomt dragen ook bij aan een fijne en succesvolle schooltijd.

Als ouder zie je je kind behalve in de vertrouwde sfeer thuis in allerlei omstandigheden. De leerkracht ziet hoe het kind functioneert in een grote groep. Daar gelden andere regels en wordt ander gedrag verwacht. Kinderen kunnen zich daarom op school anders gedragen dan thuis. Er spelen zich dingen af in een kinderleven waarvan leerkrachten niet op de hoogte zijn. En op school gebeuren dingen die het kind thuis niet vertelt. Daarom is regelmatig contact en overleg tussen ouders en leerkracht nodig. Dat kan op de 10-minutengesprekken, maar een afspraak om wat langer door te praten is altijd mogelijk.

Ouders kunnen op school het verschil maken tussen de basisvoorzieningen en de extraatjes. Zij regelen het overblijven, het versieren van de school en de hapjes tijdens een feest. Maar zij kunnen de taak van leerkrachten ook vergemakkelijken met hun support voor het schoolbeleid en door positief mee te denken hoe het nog beter kan. Een slimme school zorgt daarom dat zij in de samenwerking met  ouders investeert.
Ouders die zich structureler willen inzetten kunnen lid worden van de ouder- (OR) of medezeggenschapsraad (MR). De OR ondersteunt het team door hulp bij activiteiten, is een klankbord voor de school en MR, is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op. De MR denkt en beslist kritisch mee over het schoolbeleid. Elke ouder zou in elk geval de informatie- en ouderbijeenkomsten op school  moeten bezoeken. Naast interessante informatie over school en opvoedthema's, geven ze gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met andere ouders.

Kortom, als ouders en school als partners de opvoeding en scholing van kinderen ter hand nemen - en dat kan op veel manieren - biedt dit kinderen een fijne en veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen.

bron: www.ouders.net                                                                  

Profijtklas Docile  |  info@profijtklas.nl